UN OBLIT DEL PP DE 175.000 €

En l’últim ple, el Partit Popular va haver d’incloure una modificació pressupostària per a corregir un oblit flagrant que el BLOC va detectar en l’aprovació inicial dels pressupostos del 26 de març. Concretament, el govern popular no havia contemplat la part corresponent de l’Ajuntament, 175.000 € -el 50% de la inversió-, per a atendre la instal·lació de gespa artificial d’un camp de futbol 7 i la construcció de dos pistes de pàdel, que la Diputació subvenciona en l’altre 50% dins del programa Sona la Dipu, i que fou aprovat per unanimitat per l’Ajuntament de Meliana el passat 29 de desembre. L’acord obligava expressament l’Ajuntament a consignar esta quantitat en els pressupostos del 2009 per a no perdre la subvenció.

Com diu Josep Riera, portaveu del Bloc, “nosaltres vam detectar este error important i vam proposar al govern que el corregira abans de l’aprovació inicial dels pressupostos, fet que no van atendre”. En passar diverses setmanes i vore que el govern popular no posava solucions, el BLOC va presentar una reclamació al pressupost, com diu el responsable valencianista “per a garantir que el govern de Blas Devís no perdera una altra subvenció, com ja ha ocorregut amb els 445.000 € del viver d’empreses o els 250.000 de la piscina coberta, diners que el govern popular ja tenia concedits i als quals ha renunciat”. Ara, amb la modificació pressupostària aprovada ja s’han consignat els 175.000 € necessaris per a la inversió en estes instal·lacions esportives.

Tot i això, Riera lamenta “la improvisació i la mala gestió econòmica del govern popular que, amb este retard concret i esta manera improvisada de gestionar, ha generat més inestabilitat pressupostària a l’Ajuntament, com indica l’informe del Departament d’Intervenció”. Això obliga el govern popular a revisar el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament i remetre’l de nou a la Generalitat, quan fa només un mes i mig que ja va haver de ser revisat per a l’aprovació inicial dels pressupostos. Cal recordar que l’alcalde, Blas Devís, va haver de presentar este pla al 2008 per haver generat inestabilitat pressupostària en consignar un préstec de 436.500 € (72 milions de pessetes). Este pla obliga l’Ajuntament de Meliana fins el 2011 a aplicar criteris de control de la despesa, que el Partit Popular està incomplint sistemàticament.Pista de pàdel