DADES OFICIALS DEL 2009

Finalitzat el 2009, coneixem algunes dades oficials sobre Meliana que tot seguit reproduïm. D’una banda, el passat 28 de desembre es publicava el RD 1.918/2009, d’11 de desembre, amb les dades oficials del padró municipal. Estes dades corresponen al padró tancat a 1 de gener de 2009, després que al llarg de tot el 2009 s’han realitzat totes les comprovacions, altes i baixes, oportunes. Així, Meliana compta amb 10.395 habitants, 197 més que al 2008. El cens oficial sempre es tanca a un any vist.

D’altra banda, tal com informàvem fa unes setmanes, l’any 2009 finalitza a Meliana amb un índex de desocupació molt elevat, 895 persones sense faena. L’any es tanca amb una nova pujada al desembre, que ha sigut continuada des de gener llevat de dos descensos mínims als mesos de juliol i novembre.