MESOS SENSE ATENDRE ALGUNS JARDINS

Els últims mesos, el BLOC ha observat amb preocupació com a Meliana el PP està configurant zones enjardinades de segona categoria amb un manteniment del tot insuficient; en contraposició als parcs i jardins remodelats, en què s’han invertit centenars de milers d’euros en fer com el matalafer: fer i desfer.

Per a Josep Riera, portaveu del BLOC, “en algunes zones verdes ens trobem tanques trencades, reg per degoteig amb fuites d’aigua o sense funcionar, brossa de fa mesos, brutícia, jocs infantils deteriorats, etc. Això és intolerable amb la gran quantitat de diners que l’Ajuntament destina al manteniment dels jardins”. La realitat és que el regidor d’Obres i Servicis, Pedro Cuesta, ha privatitzat el manteniment de les zones verdes remodelades, però ha deixat la resta sense un manteniment efectiu, ja que ha desmantellat l’equip de jardineria de la Brigada d’Obres i Servicis municipal, que ara fan funcions de conserges als centres educatius.

Així, el responsable valencianista li demana al senyor Cuesta “més eficàcia i més diligència, i una major optimitació dels recursos econòmics i dels recursos humans municipals”. Així, també li suggerix que “aprofite el taller de jardineria concedit pel SERVEF perquè, amb les pràctiques, facen una actuació de xoc per a posar a punt estes zones que estan convertint e jardins de segona categoria”.Brutícia i brossa seca a l’interior de l’espai verd de la plaça de la Cultura, totalment abandonat.Forat al terra de seguretat en la zona de jocs infantils del Casó de Roca.Joc infantil ple de grafits al jardí de la plaça Mestre Aucejo.Estat lamentable de la tanca al jardí de la plaça de la Llibertat.Abandó total de la font de la plaça del Pou.Restes acumulades de branques, brossa i altres a la zona verda del carril bici.