EL PP INCOMPLIX DIFERENTS ACORDS PLENARIS DE L’AJUNTAMENT DE MELIANA

El Grup Municipal de BLOC-Compromís ha presentat un escrit de reclamació a l’aprovació inicial dels pressupostos municipals per al 2012, que va tindre lloc en el ple de 29 de febrer de 2012. Concretament, la reclamació s’ha presentat perquè els pressupostos aprovats pel Partit Popular incomplixen els acords plenaris de l’Ajuntament de Meliana de 3 de febrer de 1995, per a destinar el 0,7% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament de Meliana a programes de cooperació en altres països amb problemes de desenrotllament o en situació d’emergència; l’acord de 6 d’octubre de 2011 d’ajudes a les empreses i als comerços afectats per les obres del col·lector central (Av. Santa Maria-c/ Calvari) a càrrec de la recaptació de l’IBI; o l’acord de 31 de gener de 1997 en què s’aprovava el Reglament sobre l’ús i la normalització del valencià al municipi de Meliana.
La reclamació es presenta després que BLOC-Compromís ja va presentar diferents esmenes als pressupostos, abans que foren aprovats, per tal de rectificar estos incompliments i per tal de potenciar sectors importants de Meliana, com ara els sectors econòmics tradicionals del comerç i l’agricultura, o sectors de població com la joventut i les dones. A més de fer diferents propostes socials per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica i d’apostar per inversions més útils, com l’eficiència energètica. Totes les esmenes van ser rebutjades pel govern del Partit Popular.