DIMARTS, 17 DE JULIOL, 20.00 H, AL SALÓ D’ACTES DE L’AJUNTAMENT


A tots els veïns i les veïnes de Meliana que hagen presentat reclamació de la taxa TAMER (rebut de l’aigua), els convoquem a la reunió per a informar-los de les reclamacions presentades, de la contestació de l’EMTRE, l’entitat metropolitana que cobra la taxa, i la possibilitat de presentar un recurs contenciós administratiu.

De moment, l’EMTRE ha publicat en el BOP (Butlletí Oficial de la Província) dos relacions de contestacions a ciutadanes i ciutadans que ja han reclamat, en les quals hi ha persones de Meliana. Relacions que adjuntem perquè pugueu comprovar si hi figureu.

És important la vostra presència en la reunió perquè vos puguem informar. Vos esperem dimarts que ve.


MARTES, 17 DE JULIO, 20.00 H, EN EL SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO


A todos los vecinos y las vecinas de Meliana que hayan presentado reclamación de la tasa TAMER (recibo del agua), les convocamos a la reunión para informarles de las reclamaciones presentadas, de la contestación de la EMTRE, la entidad metropolitana que cobra la tasa, y la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo.

De momento, la EMTRE ha publicado en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) dos relaciones de contestaciones a ciudadanos y ciudadanas que ya han reclamado, en las que hay personas de Meliana. Relaciones que adjuntamos para que puedan comprobar si figuran en ellas.

Es importante su presencia en la reunión para que podamos informarles, Les esperamos el martes que viene.