EL PROJECTE DE LA DIPUTACIÓ NOMÉS ARRIBA FINS A ROCA
 
Fruit de la cessió al 2010 del camí de la Mar (CV-313) per part de la Diputació a l’Ajuntament de Meliana, la corporació provincial s’ha compromés a executar una obra de remodelació del dit vial. D’acord amb el projecte que han elaborat, només es contempla el carril bici fins al nucli de Roca, i no tindria continuïtat fins a la mar. Les obres s’haurien d’haver realitzat abans d’haver-se formalitzat la cessió, com l’Ajuntament va demanar de manera reiterada i, en qualsevol cas, haver garantit la continuïtat del carril bici des de Meliana fins a la mar sense un cost econòmic addicional per a l’Ajuntament.
Tot i això, per a Josep Riera, portaveu de BLOC-Compromís, “seria una errada injustificable que es desaprofitara esta ocasió i no es garantira el carril bici des de Meliana fins a la mar”. En este sentit, cal insistir que este vial no només unix els dos nuclis urbans més importants de Meliana, sinó que garantix l’accés fins a la mar dels veïns i les veïnes no només del municipi sinó d’una part important de la comarca, precisament a un dels trams de litoral i un dels paratges que es recomana conservar en tots els estudis de paisatge de la Generalitat.
BLOC-Compromís, com diu el responsable valencianista “ja va fer una proposta en l’últim ple perquè l’Ajuntament de Meliana, per mitjà de l’oficina tècnica municipal, elabore un estudi tècnic complementari que garantisca una solució de continuïtat del traçat i de la circulació en bicicleta fins a la mar, tot tenint en compte l’obstacle addicional del pont que creua les vies de Renfe. La moció incloïa destinar el pla provincial d’obres del 2013 per a garantir els diners necessaris i l’opció de recórrer als diners disponibles en el patrimoni municipal del sòl per a adquirir la franja de terreny necessària al tram de Roca fins a la mar per a completar l’amplària que exigix la normativa, sempre que la Diputació, finalment, no decidira executar l’obra completa. La moció fou rebutjada pel Partit Popular.
Tot i això, com destaca Riera “no es pot desaprofitar l’actuació de remodelació de la Diputació per a garantir, d’una manera o d’una altra, la continuïtat del carril bici fins a la mar, i això s’ha de previndre i preparar ara. Per tant el nostre grup insistirà en el tema pel bé de la ciutadania de Roca i de Meliana”. Al principi d’enguany, el president de la Diputació, Alfonso Rus, en una entrevista amb l’alcalde de Meliana, Blas Devís (PP), va anunciar que les obres de remodelació eren imminents.