ELS VALENCIANISTES HAN PRESENTAT DIVERSES PROPOSTES DE MILLORA


BLOC-Compromís, aprofitant el període d’exposició pública, ha presentat un escrit de reclamació amb diverses propostes de millora del document de Relació de Llocs de Treball (RPT) aprovat inicialment per l’Ajuntament de Meliana el 27 de desembre passat. Com diu Josep Rieral’objectiu principal és garantir que s’aprove un document que finalment permeta resoldre els problemes de greuge i desigualtat entre diferents treballadors i treballadores”. En este sentit, es fan algunes aportacions per a garantir una major claredat i transparència en els conceptes retributius que s’apliquen, especialment pel que fa al complement específic.


Per al responsable valencianista, també és important que s’aprofite el document per a reforçar l’organització de l’entitat municipal “per això proposem que es definisca millor l’organigrama de tots els departaments, com sí que s’ha fet per als servicis generals municipals”. En eixa línia organitzativa, es demana a més l’aplicació de l’art. 17 del Reglament de Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament de Meliana i es definisca per tant en el document els llocs de treball que necessiten de coneixements de valencià per tal de garantir l’ús normal i general del valencià com a llengua pròpia de l’Ajuntament de Meliana.


A més, per a Riera “és necessari que s’aproven conjuntament alguns documents importants com ara el Catàleg de Llocs de Treball, amb la descripció dels llocs i les funcions; que s’aporten els informes específics de Secretaria i d’Intervenció i que s’identifique bé l’equip redactor responsable del document”. Tot, perquè no hi haja cap problema amb l’aprovació definitiva i l’aplicació posterior.


Finalment, els valencianistes retrauen al govern municipal del PP que no haja tingut cap voluntat de facilitar la participació dels grups polítics en el procés d’elaboració de la RPT. Tot i això, destaquen que, “atesa la importància del document per als interessos dels treballadores i de les treballadores municipals i per al bon funcionament de l’Ajuntament, hem treballat contra rellotge per a presentar diverses propostes de millora importants”. Cal recordar que la documentació definitiva de la RPT fou facilitada en una única Comissió Informativa de Personal per part del regidor responsable, Pedro Cuesta (PP), pocs dies abans del ple i amb els dies de Nadal pel mig.