SESSIÓ DEL DILLUNS 8 DE JULIOL DE 2013
En esta entrada pots seguir en imatges la sessió plenària extraordinària en què es dóna compte de la renúncia de l’alcalde de Meliana a este càrrec, d’acord amb l’ordre del dia.
1.- Renúncia de l’alcalde. Presa de coneixement per part del ple.

Vídeo sobre la renúncia de l’alcalde