CAP INICIATIVA PER AL FOMENT ECONÒMIC I DE L’OCUPACIÓ

Per al 2014, el Partit Popular ha aprovat uns pressupostos de 6,5 milions d’euros que se centren quasi exclusivament en les tasques de manteniment de carrers, jardins i edificis, com reflectix l’acalde mateix, Pedro Cuesta, en la seua memòria de l’Alcaldia.

Per a Josep Riera, portaveu de BLOC-Compromís a Meliana, “són uns pressupostos que demostren el desgast del govern popular i l’esgotament d’un projecte basat en grans projectes i inversions que no acaben d’arribar i que ha deixat de costat els problemes reals de les persones. Ara, el senyor Pedro Cuesta només se centra en una part de l’actuació municipal, el manteniment”. Sorprén que, després de 7 anys en el govern i en plena crisi econòmica, el Partit Popular haja sigut incapaç de posar en marxa polítiques locals de foment dels sectors econòmics del municipi i de foment de l’ocupació, quan a Meliana hi ha unes 1.200 persones sense faena. El mateix ocorre amb les polítiques socials, que no arriben als sectors més colpejats per la crisi

Un dels aspectes que crida l’atenció és que el PP de Meliana està aplicant la Llei de la Reforma de l’Administració Local abans que estiga aprovada i a què, contradictòriament, diuen que s’oposen. En este sentit han anat retallant i suprimint diferents servicis. Així, el regidor valencianista destaca com “per al 2014 es confirma la pràctica desaparició de l’Agència de Foment Econòmic, una servici bàsic per a impulsar l’economia local, molt castigada estos anys, especialment el comerç”.  Una evidència més de la incoherència de la política del PP són els ridículs 750 € per a la promoció del valencià, després d’haver suprimit també el servici de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià.

D’altra banda, cal incidir en el fet que es tracta d’uns pressupostos que es basen en una càrrega impositiva molt alta. Així, com recorda Riera, “la contribució urbana (IBI) a Meliana és de les més altes de la comarca. La majoria de les famílies pagaran per les vivendes un tipus del 0,85%, després de l’augment imposat pel govern popular de Rajoy”. El Partit Popular de Meliana ha perdut l’oportunitat d’abaixar i ajustar l’IBI a la realitat de les famílies, afectades per la crisi, tal com sol·licitava BLOC-Compromís.

NOTA IMPORTANT: Ni en la memòria de l’Alcaldia ni en la relació de partides dels pressupostos de l’Ajuntament aprovats, contràriament al que ara afirma l’alcalde Pedro Cuesta (PP), apareix cap menció ni cap partida de foment de l’ocupació, tal com podreu comprovar en els documents que s’adjunten més avall.

Ressò en la premsa electrònica:

hortanoticias.com 

laveupv.com 

lasprovincias.es 

nouhortanord.com 

elperiodic.com 

Documentació dels pressupostos municipals del 2014:

Memòria de l’Alcaldia

Ingressos de l’Ajuntament de Meliana

Despeses de l’Ajuntament de Meliana

Ingressos de l’Institut Municipal de Cultura

Despeses de l’Institut Municipal de Cultura