SESSIÓ DEL 3 D’ABRIL DE 2014

Ací podeu seguir en imatges, gravades per InfoCompromís,  els diferents punts de l’ordre del dia de la sessió plenària de l’Ajuntament de Meliana.

1. Declaració institucional en record d’Adolfo Suárez.

Vídeo Declaració institucional mort d’Adolfo Suárez

2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior: minuta núm. 1/2014, de 30 de gener.
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats des de l’última sessió ordinària del Ple.

Vídeo actes i resolucions d’Alcaldia

4. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Bombers.
5. Adhesió al conveni marc signat entre la Generalitat Valenciana i l’entitat Ecoembes.
6. Conveni de col•laboració entre els ajuntaments de Meliana i Foios i la Mancomunitat del Carraixet (municipis de Bonrepos i Mirambell i Vinalesa) per la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA).
7. Pròrroga del conveni d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València “Central de Compras”.

Vídeo de ratificació de diferents convenis

8. Acord específic de Col•laboració entre el Ministeri d’Interior i l’Ajuntament de Meliana, per a la incorporació del Cos de la Policia Local al “Sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere”.

Vídeo Conveni seguiment violència masclista

9. Donar compte informe morositat del 4t. Trimestre 2013, en compliment del la Llei 15/2010, de l’Ajuntament i de l’IMC.

Vídeo informe morositat

10. Deixar sense efecte el Pla d’ajust.

Vídeo Pla d’Ajust

11. Donar compte de l’estat d’execució del 4t. Trimestre 2013, de l’Ajuntament i de l’IMC.
12. Donar compte liquidació pressupost exercici 2013, de l’Ajuntament i de l’IMC.

Vídeo liquidació del pressupost 2013, part 1

Vídeo liquidació del pressupost 2013, part 2

13. Expedient de modificació de crèdit núm. 3, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Vídeo sobre la modificació de crèdit

14. Moció del PSPV – PSOE sobre l’avantprojecte de Llei de Protecció de la Vida del concebut.

Vídeo moció Llei de Protecció de la Vida del concebut

15. Moció de Compromís per una Llei de Seguretat Ciutadana del segle XXI.

Vídeo moció Llei Seguretat Ciutadana, part 1

Vídeo moció Llei Seguretat Ciutadana, part 2

16. Moció del PSPV – PSOE sobre defensa dels ciutadans afectats per l’impagament de la Generalitat de les ajudes a l’habitatge.

Vídeo moció impagament ajudes a l’habitatge

17. Declaració institucional contra la violència de gènere.

Vídeo Declaració contra la violència masclista

PUNT D’URGÈNCIA Tramitació contracte adjudicació manteniment de jardins.

Vídeo sobre la tramitació contracte manteniment de jardins

18. Precs i preguntes del regidors i de les regidores.

Vídeo precs i preguntes regidors/res