ELS PRESSUPOSTOS DEL 2015 NO HI CONTEMPLEN NI UN EURO

Compromís per Meliana hem presentat una moció perquè l’Ajuntament de Meliana destine almenys el 50% del romanent de tresoreria del 2014 a un veritable pla d’ocupació. Els últims exercicis pressupostaris, l’Ajuntament de Meliana ha tancat amb superàvit, uns diners que haurien d’haver tingut una finalitat més social.

Com remarca Josep Riera, portaveu de Compromís per Meliana “en els pressupostos aprovats al desembre, el Partit Popular no ha contemplat ni un euro per a foment de l’ocupació. De fet, en la seua memòria l’alcalde popular, Pedro Cuesta, no feia cap referència a esta demanda social, per això és necessària una proposta com la nostra”. Cal recordar que la desocupació és la principal preocupació de la ciutadania, també dels melianers i les melianares. Així, passen els mesos i la quantitat de persones sense faena a Meliana no es reduïx.

Les dades de tancament del 2014 situen la xitra de persones desocupades al municipi en 1.094, 482 homes i 612 dones. Per això mateix, el responsable valencianista entén que “el pla d’ocupació hauria de contemplar accions específiques per a reduir la desocupació entre les dones, amb més dificultats per a accedir al mercat laboral”. Des de Compromís s’entén que el pla d’ocupació hauria de ser ambiciós, més enllà  de propostes puntuals com les mesures extraordinàries aprovades al 2014 i executades amb càrrec al romanent de tresoreria del 2013.