ES DEMANA LA CLASSIFICACIÓ COM A HORTA GRAU 1 (H1)

L’Ajuntament de Meliana, en la sessió plenària ordinària d’octubre, va aprovar amb la unanimitat de tots els grups polítics les al·legacions pròpies al Pla d’Acció Territorial de l’Horta i a la Llei de l’Horta de València. A més, es va adherir a les al·legacions presentades per la Unió de Llauradors i Ramaders.

L’alcalde de Meliana, Josep Riera, afirma que “el conjunt de les al·legacions presentades per Meliana tenen la finalitat de garantir la preservació de l’horta i de fer viable i millorar l’activitat econòmica dels llauradors i les llauradores”. En este sentit, la primera i una de les més importants és que l’horta del terme de Meliana passe a ser de protecció especial grau 1 (H1). En la redacció inicial figura com a grau 2 (H2). El canvi està motivat pel fet que la capacitat agrològica del sòl és molt alta i el valor paisatgístic màxim, semblant al de l’horta d’Alboraia i Almàssera, catalogada com a H1 d’inici. Amb este canvi, incidix l’alcalde “els llauradors i llauradores amb terra al terme de Meliana podrien rebre suport econòmic per a completar les seues rendes agràries”. En esta línia, també es demana que els municipis d’Horta Grau 1 tinguen representació directa en l’Ens Gestor de l’Horta de València, l’òrgan de gestió previst.

Un segon bloc ampli d’al·legacions tenen la finalitat de millorar o aclarir el text respecte de diferents aspectes de l’activitat agrària i les activitats complementàries. Així, es fan aportacions pel que fa a la gestió de la xarxa de camins d’horta, a la parcel·lació, la recollida de materials no orgànics provinents de l’activitat, com ara plàstics i envasos, les construccions o casetes per a material agrícola o els tancats de les parcel·les. En tots estos aspectes, i altres, -diu el màxim responsable- “fem aportacions que faciliten, milloren i preserven l’activitat i l’entorn de l’horta”. Ací també hi ha aportacions per a facilitar la viabilitat de les activitats de restauració i hoteleres dins del marc de la protecció de l’horta, per exemple pel que fa a la seua capacitat; o també pel que fa als horts d’oci.

Un altre aspecte important que enganxa amb la tradició reivindicativa de l’Ajuntament de Meliana per la defensa de l’horta està relacionat amb les infraestructures de transport. Així es demana que, independentment que ja no s’admeten noves infrestructures de transport de gran capacitat per l’horta, es limite la validesa dels estudis d’impacte ambiental per a les infraestructures ja previstes amb la finalitat que s’adeqüen a la nova realitat, fins i tot amb traçats alternatius. Com diu Riera “estem parlant, per exemple, del traçat de l’AVE fins a Castelló, previst pel Ministeri de Foment pel mig de l’horta, però que encara no s’ha executat”.

Finalment, també hi ha una sèrie d’al·legacions relacionades amb les accions dinamitzadores que afecten Meliana. Així, es demana que l’adequació paisatgística de la V-21 arribe fins a Meliana, tot tenint en compte que la platja de Meliana es contempla com a Finestra oberta al mar. Respecte de la parada de metro local, que figura com a porta d’entrada a l’horta, es demana que s’enllace amb una itinerari-ciclovia fins a l’horta. I també que el palauet de Nolla s’incloga entre els béns arquitectònics de rellevància local que cal restaurar a l’entorn de l’Horta Nord.