AMB UNA INVERSIÓ TOTAL DE 30.000 €

L’Ajuntament de Meliana està realitzant una actuació de millora a la plaça del Pou que consistix, principalment, en la rehabilitació del paviment de mosaic Nolla, la remodelació i substitució de l’enllumenat i la restauració del mobiliari, tant dels bancs de pedra i forja com de l’element del pou mateix. S’hi ha destinat una inversió d’uns 30.000 €.

Com explica el regidor de Cultura i Medi Ambient, Pere Cano, “enguany se celebra el centenari de la construcció del pou, l’any 1917, i hem considerat que era un bon moment per a fer diverses actuacions i activitats commemoratives d’un fet que fou molt important per al municipi en abastir-lo d’aigua quan no hi havia xarxa d’aigua potable; i també perquè esta plaça sempre ha sigut un espai que ens ha identificat com a poble. Aprofitant la data, hem trobat convenient realitzar les millores, atés que hi havia diferents desperfectes i temes a resoldre”. Així, les actuacions s’estan realitzat seguint la memòria elaborada per l’arquitecta municipal, que identifica diversos desperfectes, patologies i adaptacions necessàries.

El responsable indica que l’actuació més important es realitza al paviment de mosaic Nolla, ja que “hi havia diversos trossos deteriorats o mal reposats i, sobretot, un problema important de dilatació que estava provocant que s’estiguera alçant i desprenent i deteriorant en diversos punts”. Pel que fa al paviment, s’ha aprofitat per tal de fer la plaça accessible perquè puga ser disfrutada per tota la ciutadania. L’actuació de rehabilitació del mobiliari urbà també ha sigut important, especialment pel que fa als bancs de pedra i la forja decorativa. Així com en l’element central del pou.

A més, s’ha aprofitat per actuar en altres aspectes, com per exemple la il·luminació. Així, s’ha suprimit tota l’estesa aèria i s’ha fet soterrada. El regidor informa que “hem fet un plantejament d’il·luminació singularitzat per a este lloc tan emblemàtic que destaca els elements més importants i alhora genera un ambient agradable a la nit”. I s’ha fet seguint amb el projecte iniciat per l’Ajuntament, de substitució de l’enllumenat públic amb criteris d’eficiència i estalvi energètic, ecològics i de salut. La remodelació també ha afectat els espais verds.

Finalment, Cano conclou que “es tractava de fer una actuació de remodelació i de sanejament integrada prèvia a la celebració, a la tardor, dels actes commemoratius del centenari de la construcció del pou i de la plaça”. Al llarg del temps la plaça ha viscut diferents adaptacions i canvis, però sempre ha mantingut la seua idiosincràsia.