Compromís per Meliana hem iniciat una campanya ciutadana per a reclamar davant de l’Ajuntament de Meliana l’entrada en vigor de la taxa reduïda del fem en el 2024, tal com ja s’havia aprovat de manera definitiva el 19 de juny passat. Per fer-ho, has de presentar en el registre d’entrada de l’Ajuntament, fins al dilluns 20 de novembre, l’escrit de reclamació. I ho pots fer seguint les indicacions d’una de les maneres següents:

  1. Enllaç per a descarregar l’escrit de reclamació, emplenar-lo i presentar-lo físicament en el registre d’entrada de l’Ajuntament

https://drive.google.com/file/d/1JzDR_HQ0RY9LTgOikYQHmvjF5wsD_Upm/view?usp=sharing

(Cal aportar fotocòpia del dni de la persona sol·licitant i, si és el cas, també de la persona autoritzada a presentar l’escrit de reclamació)

  1. Enllaç per a presentar la reclamació des de la seu electrònica de l’Ajuntament de Meliana (es necessita firma electrònica)

https://meliana.sede.dival.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=13697

Una vegada hages fet els passos per a identificar-te com a persona interessada/sol·licitant, hauràs d’emplenar la sol·licitud.

En l’apartat de Descripció breu, caldrà posar: “Escrit de reclamació a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la gestió dels residus urbans”

En l’apartat Text: Cal copiar tot el text de l’escrit de la reclamació que teniu en l’enllaç de més amunt (Punt 1) emplenant les dades del primer paràgraf.

Informació complementària:

Enllaç a l’escrit de reclamació extensa presentat per Compromís per Meliana (registre d’entrada de 24 d’octubre, núm. 9333/2023)

https://drive.google.com/file/d/1ADC4WUhkA8JGCEEmUAd1OOcRkJGiUIWi/view?usp=sharing

Enllaç de lectura a l’escrit de reclamació extensa presentat per Compromís

https://drive.google.com/file/d/1hwEfu2QHBNdlOBGy0Sua2WBWUdf_75rF/view?usp=sharing

Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la gestió dels residus urbans (BOP 19 de juny de 2023)

https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/08066&lang=va

Aprovació inicial de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la gestió dels residus urbans (BOP 4 d’octubre de 2023)

https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/12996&lang=va

Enllaç a la informació en premsa