El BLOC hem celebrat el V Congrés Nacional, tot un nou impuls per al projecte polític definit com l’Espai Valencià de Progrés, amb una convicció clara de canvi de cultura política i organitzativa per a adaptar-nos als nous temps; i amb una renovació dels dirigents basada en el compromís pel país.