ABANDÓ DE LES TASQUES DE MANTENIMENT BÀSIQUES

El Bloc de Meliana ha detectat amb preocupació com diverses tasques de manteniment bàsiques del nucli urbà es troben en estat d’abandó. Així, a més de les tasques de jardineria d’algunes zones verdes, que es fan molt de tant en tant, cal afegir el mal estat d’algunes voreres i calçades, amb clots i pedaços.

Per a Josep Riera, portaveu del BLOC, “això és molt evident, per exemple, en els accessos a l’estació del metro, una zona molt transitada pels melianers i les melianeres on els passos de zebra ara mateix són inexistents, amb els problemes i els perills que això comporta per als vianants i per als conductors”. Això es repetix en altres punts importants del municipi, com ara l’accés a l’Ajuntament o a la Casa de la Cultura. La situació d’abandó s’està agreujant en els últims mesos i, com a conseqüència, cada volta són més les reclamacions patrimonials a l’Ajuntament per part dels ciutadans i de les ciutadanes, fet que suposa una despesa molt important per al consistori en indemnitzacions. Precisament quan la situació econòmica de l’Ajuntament és molt delicada.

Com constata el responsable valencianista “el desgavell organitzatiu del regidor popular, Pedro Cuesta, en l’àrea d’Obres i Servicis és tal que ja no està clar quines tasques de manteniment corresponen a la brigada municipal i quines a les empreses externes subcontratades, que cada volta en són més”. Tot plegat suposa que, a pesar que l’Ajuntament està destinant cada vegada més diners dels pressupostos municipals a manteniment i a la prestació d’estos servicis, els resultats són molt negatius, amb una sensació evident d’abandó.