PAGUEM UNA MITJANA DE 544,2 € A L’ANY

Tal com evidenciem en l’últim butlletí informatiu del BLOC, El Colomer, les famílies valencianes, i especialment les melianeres, estem suportant una càrrega econòmica excessiva pel que fa als impostos i les taxes municipals. L’Impost de Béns Immobles-IBI, o contribució urbana, juntament amb l’exés de la nova taxa TAMER pel fem -que paguem en el rebut de l’aigua- són els casos més flagrants i clarament denunciables.

NOTÍCIA LEVANTE-EMV