AMB 968 DESOCUPATS, L’AMIGUISME DEL PP ÉS UN INSULT

L’alcalde de Meliana, el popular Blas Devís, acaba de contractar per resolució de l’Alcaldia, com a auxiliar d’informació de Servicis Socials, María José Martínez Albentosa, que formava part de la candidatura electoral del Partit Popular i que ha sigut elegida vicesecretària local del partit en el Congrés Local celebrat el març passat. Allò sorprenent és que esta contractació s’ha realitzat de forma totalment irregular, amb els informes tècnics en contra.

Així Josep Riera, portaveu del BLOC, destaca que “la contractació vulnera tota la legislació laboral vigent, especialment en allò que fa referència a l’accés a l’administració d’acord amb els principis d’gualtat, mèrit i capacitat, i també de transparència en els processos selectius.” La irregularitat encara és més greu si cal perquè, com també constaten els informes tècnics, per a fer esta contractació s’ha obviat una borsa d’auxiliars de l’administració general vigent a l’Ajuntament de Meliana. A més, tampoc s’ha seguit cap procés de selecció.

Per al responsable valencianista, “és vergonyós que, amb 968 desocupats que hi ha hui a Meliana –segons dades de març-, la política del govern popular contra la desocupació siga l’amiguisme. És un insult per als melianers i les melianeres, sobretot per a aquells que estan sense faena”. El contracte de la responsable popular és per 9 mesos i mig, amb unes retribucions brutes mensuals de 1.123,53 € més pagues extres, i a càrrec del Pla Zapatero del 2010.

Així Riera alerta que “el PP de Meliana creu que l’Ajuntament és una mina d’on traure tot el que puguen per a ells: jornals, col·locar gent del partit i contractar empreses afins. La conseqüència és que estan deixant l’Ajuntament escorregut”.

En este procés de contractació del tot irregular han participat Maribel Pérez, regidora de Servicis Socials, qui va fer la proposta de contractació; Pedro Cuesta, regidor de Personal i secretari general del PP local, que ha autoritzat la contractació; i Blas Devís, l’alcalde i president local del PP, qui ha firmat la contractació.