EL PARTIT POPULAR EN FA UN ÚS PARCIAL I PARTIDISTADesprés de més de tres anys de legislatura, el govern municipal del Partit Popular s’ha decidit a editar un butlletí d’informació municipal amb el nom de Meliana al dia, repartit a final de juliol. L’edició de tres números, amb 4.000 exemplars cada un, tindrà un cost de prop de 5.000 €.

Per a Josep Riera, portaveu del BLOC, “vist el resultat del primer número, ple d’imprecisions, amb informació molt parcial i gens objectiva, i sense cap possibilitat de participació per part de la ciutadania i de les entitats i associacions del poble, és més que dubtosa la justificació del gasto d’estos diners de les arques municipals en estos temps de crisi.” Així, es falta a la veritat quan es diu que la Diputació cedirà en un futur la CV-313 (camí de la Mar) a l’Ajuntament, després que la institució provincial hi invertisca un 1 milió d’euros -que no figuren en cap conveni, ni en cap pressupost- quan, en realitat, l’acta de cessió de la dita carretera ja fou firmada al juny pel president de la Diputació i l’alcalde Blas Devís.

Crida molt l’atenció que no es faça ni una sola referència al fet que la major part de les inversions ja realitzades per l’Ajuntament en esta legislatura, com ara els jardins de la Closa i el Conservatori, o les inversions pròximes en el centres educatius i en edificis municipals són a càrrec dels fons del Govern de l’Estat, dels plans Zapatero, per un import total de 2,8 milions d’euros. Però, en canvi, no s’estalvien les crítiques al Govern central. Com diu el responsable valencianista, “amb esta ocultació de la informació, fins i tot es vulnera el Reial Decret Llei 13/2009 i es corre el risc que l’Ajuntament siga penalitzat per l’Administració de l’Estat”.

Esta clara omissió contrasta amb tots els detalls que es donen del Pla Confiança de la Generalitat pel que fa al pavelló multiusos, un pla del 2008 però que, dos anys després, a Meliana encara no s’ha materialitzat. Així, no es donen detalls concrets de les dates d’inici d’estes obres del pavelló; però tampoc del col·lector central que, després de dos anys de retard, el conseller Cotino va dir que començarien al juny passat; ni de les obres de millora de la CV-313, totes obres que s’han de finançar per administracions governades pel Partit Popular.

Així, per al BLOC, un butlletí d’informació municipal ha de ser més rigorós, més plural i més participatiu i, com conclou Riera, “si el Partit Popular vol publicar una revista partidista de cara a les pròximes eleccions, ho té molt fàcil, que edite el seu butlletí del partit com fa el BLOC, però que NO el pague amb els diners de l’Ajuntament, que és de tots els melianers i de totes les melianeres, sinó amb els del seu partit.”