FRACÀS DEL MODEL ECONÒMIC DEL PP VALENCIÀ

El segon trimestre del 2010 registra una tímida baixada de la desocupació a Meliana que ens situa en els nivells del març passat, tal com indicàvem en l’enllaç de la nostra web de l’abril.

http://blocmeliana.blogspot.com/2010/04/la-desocupacio-continua-creixent.html

Al juny, continua sent molt preocupant l’índex de desocupació entre les dones que, lluny de començar a baixar, encara ha crescut. I més preocupant, si cal, és que la Comunitat Valenciana governada pel Partit Popular de Francisco Camps és una de les zones amb un índex de desocupació més alt de tot l’Estat espanyol, amb el 23,8% i 601.700 persones sense faena, només per darrere de les Illes Canàries (29,5%) i Andalusia (27,8%); i per damunt de la mitjana estatal, situada en el 20,1%.