NO ES PODRÀ ACOLLIR A LES SUBVENCIONS


El Partit Popular de Meliana destina només 750 €, en els pressupostos del 2012, a l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià. Després d’haver suprimit la plaça de tècnica de promoció lingüística, ara ha consignat les partides específiques amb quantitats testimonials: 250 € per a material d’oficina i 500 € per a campanyes de promoció. Això fa quasi impossible que esta Oficina de l’Ajuntament de Meliana es puga acollir, com ha fet en els 10 últims anys, a l’Ordre de la Conselleria de Cultura, publicada en el Diari Oficial del passat 2 de maig, d’ajudes econòmiques als ajuntaments que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià. La base quarta de la dita Ordre exigix, expressament, el compromís de finançament amb consignació pressupostària suficient, que amb només 750 € difícilment es pot garantir.

Per a Josep Riera, portaveu de BLOC-Compromís, “el més sorprenent de tot, i alhora decebedor, és que el regidor d’Hisenda, Enric Esteve (PP), és també president de l’entitat cultural valencianista Lo Rat Penat i, per tant, se suposa que hauria de vetlar per la promoció decidida del valencià, el patrimoni cultural més important dels valencians i de les valencianes”. En lloc d’això, ha suprimit el lloc de treball específic de promoció del valencià i ha escatimat fins pràcticament l’últim euro destinat a l’impuls d’esta llengua.

Amb estes decisions, el PP està incomplint el compromís adquirit amb el poble de Meliana en l’acord plenari de 31 de gener de 1997, en què es va aprovar el Reglament de Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament de Meliana per unanimitat de tots els grups polítics, després d’un període de negociació important. Així, com diu el regidor valencianista, “el Partit Popular de Meliana de nou ha trencat, de manera unilateral, el consens construït al nostre poble durant anys de democràcia sobre un tema tan important com és la promoció del valencià, la llengua pròpia del poble de Meliana i del seu Ajuntament, com diu el mateix Reglament municipal”. Per a evitar esta situació, BLOC-Compromís va presentar les corresponents esmenes als pressupostos municipals del 2012, i fins i tot una reclamació, que van ser rebutjades per la majoria absoluta del govern del Partit Popular.