TAMBÉ ES DEMANA EL DESDOBLAMENT DE 3r D’INFANTIL


L’Ajuntament de Meliana, en la sessió plenària ordinària de juliol, ha aprovat, amb els vots a favor de BLOC-Compromís (4) i el PSOE (3), i l’abstenció del PP (9), la moció presentada per BLOC-Compromís que insta la Generalitat a solucionar diferents problemes d’escolarització per al curs 2012-2013 al municipi.

Com diu Josep Riera, portaveu de BLOC-Compromís, “l’acord pretén que la Generalitat i l’Ajuntament garantisquen, com fins ara, el servici de transport i les beques de menjador per als alumnes i les alumnes del nucli de Roca escolaritzats a Meliana”. Cal indicar que, amb les noves ordres publicades per la Conselleria d’Educació, ara se’ls exclou, fet que suposa un greuge comparatiu per als habitants d’este nucli urbà enclavat enmig de l’horta, que han de fer ús de la majoria de servicis i dotacions públiques i privades desplaçant-se al nucli urbà de Meliana, una distància pròxima als 3 km. El manteniment del servici de transport suposaria l’adjudicació directa de les beques de menjador per a estos alumnes.

D’altra banda, en la moció també es demana el desdoblament d’un grup de 3r d’infantil al CP El Crist de Meliana per tal de respectar la ràtio d’un màxim de 25 alumnes per aula, tal com establix el RDL 132/2010, que regula els requisits mínims dels centres de segon cicle d’educació infantil, educació primària i secundària; i també per a garantir l’opció lingüística escollida per les famílies. Segons afirma el regidor valencianista, “Ara mateix, amb la resolució definifiva de les sol·licituds de matriculació presentades a Meliana, la Conselleria està incomplint la legislació pel que fa als dos aspectes ja que totes les unitats de 3r d’infantil tindran 30 alumnes i, a més, 15 famílies no tindran garantida l’opció de l’educació en valencià per als seus fills i filles”. Això ha motivat les reclamacions dels pares i les mares afectades, de les AMPES, i també dels consells escolars dels centres de Meliana i de la Comissió d’Escolarització del municipi.