BLOC-COMPROMÍS NO PARTICIPA EN LA VOTACIÓ

El Partit Popular, després de cinc anys embolicant la troca, ha presentat a la seua aprovació un bunyol de Relació de Llocs de Treball (RPT) per a l’Ajuntament de Meliana que fa aigua per tots els costats. Un document que és fonamental per a l’organització de l’administració local i per a definir les relacions laborals de les empleades i els empleats públics amb l’Ajuntament. A més, de manera intencionada, el regidor de Personal i primer tinent d’alcalde, Pedro Cuesta (PP), ha privat els grups de l’oposició de participar en el procés d’elaboració perquè no pugueren fer propostes. En haver-nos negat la participació en el procés, BLOC-Compromís, després d’explicar els arguments i les raons, tampoc va participar de la votació. El portaveu, Josep Riera, féu l’exposició i, posteriorment, els regidors i les regidores valencianistes es van absentar del ple durant la votació.
Valoració de BLOC-Compromís de la RPT presentada pel PP
BLOC-Compromís s’absenta del ple durant la votació