Al setembre, tindrà lloc la 14ª edició de Fimel, la Fira Agrícola i Comercial de Meliana. Al 2000, fou la primera d’estes característiques a l’Horta Nord. La finalitat, potenciar els sectors agrícola i comercial del municipi. L’un, l’agrícola, en ser un dels sectors tradicionals de Meliana, poble de l’horta de València, on encara hi ha moltes famílies i bona part del terme vinculats a esta activitat.
L’altre, el comercial, en haver esdevingut al final dels anys 90 un dels motors de l’economia local, en créixer el nombre d’establiments comercials i d’activitats professionals, i haver fet de Meliana un veritable centre comercial. Hui, en el context de crisi econòmica, cal repensar els projectes. A partir d’una identitat pròpia, cal buscar noves maneres de projecció i de presència d’uns sectors econòmics molt castigats.
A Meliana, hem tornat a indicadors anteriors a Fimel. Així, si al 2000 hi havia 192 activitats comercials detallistes, al final del 2011 n’eren 173. Mentre que al 2007 van arribar a 270. Del 2006 al 2011, l’activitat comercial s’ha reduït un 11,7% en el sector comercial detallista, un 7,1% en el majorista i un 23,2% en la restauració. Paral·lelament, la desocupació entre la població potencialment activa ha passat del 5,2% del 2006 al 14% del 2011.
Per a fer front a esta realitat, la fira necessita d’una reorientació. Cal actualitzar-ne el format i el contingut perquè l’agricultura, el comerç i els professionals locals siguen protagonistes.
S’ha d’aprofundir en diferents línies d’actuació amb un tractament integral, arriscat i innovador. La primera i bàsica, reil·lusionar els comerciants, els llauradors i els professionals de Meliana amb un format de fira i unes facilitats que facen més atractiva la participació, amb propostes que vinculen els visitants amb l’activitat econòmica del municipi. Cal reorientar l’oferta d’activitats en la programació de Fimel, que s’ha d’elaborar, sobretot, pensant en el públic que es vol atraure. La fidelització de nous visitants dependrà d’una bona estratègia de promoció, que ha de ser més prolongada en el temps i on l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), especialment la web i les xarxes socials, han de jugar un paper important. És necessari un nivell tècnic i de professionalització major i uns recursos econòmics suficients.
A Meliana ens juguem el futur econòmic del municipi, però també un dels referents emblemàtics que ens han cohesionat i ens han projectat com a poble.
Josep Riera
Portaveu de BLOC-Compromís de Meliana

Font: Anuari Econòmic d’Espanya de 2012 de la Caixa

Article d’opinió publicat en Levante-emv, dissabte 18 de maig de 2013