El Grup Municipal de BLOC-Compromís fem propostes de millora al govern municipal en diferents àmbits, com ara una millor difusió dels bans municipals, en este cas per mitjà de la web municipal; una millor senyalització als espais públics, com ara dels accessos de les persones discapacitades al Conservatori Municipal; o respecte de la conservació de la via pública, bé pel que fa a la neteja, el mobiliari urbà o el manteniment dels camins rurals. Estes són algunes de les qüestions que vam plantejar en el ple del març passat en el punt de precs i preguntes dels regidors i de les regidores del ple municipal. Algunes ja s’han millorat, altres encara estan pendents.