DAVANT LA PRÒRROGA APROVADA PEL GOVERN DEL RDL 20/2011


Al final del 2011, el govern de l’Estat aprovava el RDL 20/2011 de Mesures urgents en matèria pressupostària. En ell, es contemplava per a un municipi com Meliana l’augment d’un 6% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) aplicat a la meitat alta del padró de béns immobles del municipi, per als anys 2012 i 2013. Ara, en el Consell de Ministres del 28 de juny passat, el Govern acordava prorrogar esta mesura per als anys 2014 i 2015, que serà aprovada per les Corts Generals en els pròxims mesos.
Davant d’esta pròrroga, BLOC-Compromís ha presentat una moció per tal que l’Ajuntament aprove la reducció del tipus del 0,82% que actualment aplica a l’IBI. Per al portaveu del grup municipal, Josep Riera, “la reducció de la contribució urbana a Meliana és necessària, i a més és possible econòmicament per a l’Ajuntament. Cal recordar que Meliana ha finalitzat enguany l’actualització cadastral, que és alta, i que manté, a més, un tipus impositiu municipal alt”. L’actualització cadastral es va realitzar el 2004, però l’augment resultant s’ha prorratejat durant 10 anys fins a enguany mateix, en què ja s’han pagat els valors cadastrals reals. 
Els valencianistes proposen també que, a més d’una reducció del tipus que s’aplica, els diners fruit de la pròrroga d’este augment de l’IBI, valorats per la intervenció municipal en uns 90.000 €, es destinen a augmentar les partides socials i de la promoció dels sectors econòmics locals, i a crear-ne de noves per al foment de l’ocupació.  
Segons Riera “cal prendre decisions que rebaixen la pressió impositiva sobre la ciutadania de Meliana i que reforcen les actuacions en l’atenció social, el foment econòmic local i la creació d’ocupació“. Estes mesures que proposem són possibles, tenint en compte que l’Ajuntament de Meliana va tancar els exercicis del 2011 i del 2012 amb superàvit, l’any passat amb més de 400.000 €.
Ressò de la notícia en la premsa electrònica:

elperiodicodeaqui.com

laveupv.com