ESMENA ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2014


BLOC-Compromís, per mitjà del portaveu de Compromís al Congrés del Diputats, Joan Baldoví, ha presentat una esmena als pressupostos generals de l’Estat per al 2014 amb la finalitat que s’incloga la redacció del projecte d’impacte ambiental i paisatgístic de l’AVE al seu pas per la comarca de l’Horta Nord, tot incloent la proposta d’alternatives per a la protecció de l’espai singular de l’horta de València.


Com diu, Vicent Ahuir, economista, regidor i exalcalde de BLOC-Compromís a Meliana, i membre de la comissió d’estudi per a un traçat alternatiu, “cal aprofitar el moment per a replantejar-se el traçat aprovat per a l’AVE al seu pas per l’Horta Nord ara que, amb la crisi econòmica, les grans inversions en infraestructures patiran un retard en el temps. Amb la finalitat clara de preservar l’horta”. Amb este objectiu, es proposa que s’hi destinen 300.000 €, tot tenint en compte que ja es compta amb propostes concretes, com ara la de la Universitat Politècnica de València, coordinada per l’enginyer i professor José Luis Miralles, que l’any 2000 va encomanar l’Ajuntament de Meliana. Atesa la singularitat històrica, agrícola, mediambiental i social de l’horta de Valencia, és necessari que l’administració central realitze un estudi tècnic complet sobre l’impacte del traçat de l’alta velocitat per la comarca de l’Horta Nord i, alhora, proposar alternatives per a respectar i protegir el dit entorn.


D’altra banda, com explica el regidor valencianista, “l’estudi també permetria replantejar-se el paper i l’optimització d’altres infraestructures importants per al País Valencià, com ara el Corredor Mediterrani, l’aeroport de Manises, o les comunicacions amb la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, que podrien complementar-se i quedar plenament intercomunicades amb un traçat que passara per l’aeroport, amb una estació intermodal, tot constituint un nuc de comunicacions“. En un moment en què calen apostes clares i decidides per a la reactivació econòmica del país, una bona planificació de les comunicacions és fonamental.

Ressò en la premsa electrònica:

laveupv.com

nouhortanord.com