SESSIÓ DEL DIJOUS, 7 DE NOVEMBRE DE 2013
1.- Conveni entre la Diputació de València i l’Ajuntament de Meliana pel condicionament de la carretera CV–313 i construcció d’una via ciclovianants.
2.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de Policia i Bon Govern.

 

3.- Aprovació del projecte de construcció d’un Pavelló Multiusos amb càrrec al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva de la Generalitat Valenciana.