PARTICIPAR EN UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS, 60 EUROS
L’Ajuntament de Meliana ha posat en marxa un procés de selecció per a una borsa de treball d’auxiliars administratius. Participar en el dit procés exigix el pagament d’una taxa de 60 €, d’acord amb la modificació de taxes que el govern del Partit Popular va aprovar al 2011, en plena crisi econòmica.
 
Per a, Maria Pilar Asensio, portaveu adjunta de BLOC-Compromís a Meliana i membre de la Comissió Informativa de Personal, “En l’època de crisi que estem vivint, amb l’índex de desocupació tan elevat -1.200 persones a Meliana- i el descens notable de l’oferta general d’ocupació pública, estes taxes són un despropòsit”. Estem parlant d’una borsa de treball per a accedir a un lloc de treball temporal. Cal recordar que la mesura del govern del PP ha suposat quadriplicar o quintuplicar les taxes d’examen per a l’accés a un lloc de treball.
 
Així, com explica la regidora valencianista, “amb esta decisió, l’alcade de Meliana i responsable de la Regidoria de Personal, Pedro Cuesta, dificulta l’accés al treball en igualtat de condicions, ja que només es podrà presentar qui dispose de solvència econòmica. És una mesura elitista, del tot inoportuna, i que vulnera, moralment, el dret d’igualtat i d’accés a l’ocupació pública. De fet, com a mínim caldria tindre un tractament diferenciat, bastant més econòmic, per a les persones en situació de desocupació“. Al seu dia, BLOC-Compromís ja va demanar una proposta de taxes per drets d’examen més racional i més ajustada que garantira de fet el dret d’accés a l’ocupació pública en igualtat d’oportunitats reals. Petició que reiterem.

Ressò en la premsa electrònica:

 

laveupv.com 

nouhortanord.com