SESSIÓ DEL 10 DE DESEMBRE DE 2014

Ací podeu seguir en imatges, gravades per InfoCompromís,  els diferents punts de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Meliana.

1.- Aprovació de les actes 4/2014, de 3 de juny, i 6/2014, de 2 d’octubre de 2014.

Vídeo de l’aprovació de les actes

2.- Pressupost general i plantilla del personal de l’exercici 2015 de l’Ajuntament de Meliana i de l’organisme autònom Institut Municipal de Cultura.

Vídeo presentació dels pressupostos

Vídeo 1a intervenció dels/ de les portaveus

Vídeo 2a intervenció dels/ de les portaveus, part 1

Vídeo 2a intervenció dels/ de les portaveus, part 2

Vídeo 3a intervenció dels/ de les portaveus