SESSIÓ DEL 27-05-2015

Pots seguir en imatges cada un dels punts de l’última sessió del ple de l’Ajuntament de Meliana gràcies al treball d’InfoCompromís. #MésCompromísMés Transparència #MésCompromísMés Participació #MésCompromísMésComunicació.

1.- Lectura i aprovació de les actes 2/2015, de 31 de març, i 3/2015, de 27 d’abril de 2015.

2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia des de l’últim ple.

Vídeo de les actes i les resolucions

3.- Agrupació/segregació de parcel·les de la séquia braç de l’Ermita.

4.- Compatibilitat d’un funcionari per activitat privada.

5.- Ratificació de la resolució d’Alcaldia núm. 162/2015, de 24 d’abril, sobre conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l’Ajuntament de Meliana per al sosteniment dels Servicis Socials Generals en 2015.

Vídeo sobre temes diversos

6.- Donar compte de l’informe intervenció-tresoreria sobre morositat del primer trimestre del 2015 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment de la Llei 15/2010.

7.- Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre 2015 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment del RD 635/2014.

8.- Donar compte de la informació remesa al Ministeri d’Hisenda corresponent al primer trimestre del 2015, d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i nivell de deute públic.

Vídeo sobre temes d’hisenda

9.- Aprovació d’expedient de modificació de crèdit 10/2015 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Vídeo sobre l’expedient de modificació

10.- Declaració institucional contra la violència de gènere.

Vídeo sobre la declaració institucional

Comiat de Blas Devís.

Vídeo comiat de Blas Devís

11.- Precs i preguntes dels regidors/res.

Vídeo precs i preguntes regidors/res

Precs i preguntes del públic.

Vídeo precs i preguntes públic