L’AJUNTAMENT S’OBRI A UNA MAJOR PARTICIPACIÓ

Ahir es va celebrar el ple extraordinari d’organització i funcionament del nou Ajuntament de Meliana amb govern de Compromís (7) i PSOE (2). L’alcalde de Compromís, Josep Riera, estarà acompanyat per cinc tinences d’alcaldia que, a més, conformen la Junta de Govern Local. Les tres primeres tinences recauen en tres dones, Maria Pilar Asensio, qui tindrà un paper destacat en el dia a dia a l’Ajuntament, ja que gestionarà les àrees d’Hisenda, Personal i Festes; Susana Marín (PSOE), responsables de les àrees d’Educació, Igualtat i Joventut; i Amparo Martí, qui a més de ser la responsable de la institució al nucli de Roca, també estarà al capdavant d’Agricultura, Fires i Mercats. L’alcaldia ha delegat en la Junta de Govern la major part de les seues competències i es reserva la gestió d’Urbanisme, Obres i Servicis i Seguretat Ciutadana. Joan Orts gestionarà l’àrea de Foment Econòmic i Ocupació; Francisco Melenchón (PSOE), Esports i Salut; Marta Valero, Servicis Socials i Majors; Pere Cano, Cultura, Medi Ambient i Energia; i Laura Peris, Transparència, Participació Ciutadana, Modernització i Noves Tecnologies, i Turisme.

Com explica, Josep Riera, alcalde de Meliana “hem estructurat les delegacions en quatre grans àrees que es corresponen també amb les comissions informatives, que en seran cinc ja que la de benestar social es desdobla en dos, una comissió de l’àmbit educativocultural i l’altra més social; a més hi ha les comissions de foment econòmic i de l’ocupació, territori i sostenibilitat, i governança ”. Les comissions estan formades per l’alcalde i dos membres de Compromís, dos del PP, un del PSOE i un de l’Assemblea Ciutadana de Meliana.

Es va aprovar la periodicitat de les sessions ordinàries que, a pesar que la llei marca per a Meliana una periodicitat mínima cada dos mesos, serà mensual. Es recupera així la dinàmica iniciada el 1979, que va ser interrompuda el 2007 en accedir el PP al govern. S’alternaran plens de contingut més polític, amb les mocions dels grups, i plens més de gestió. En ser ordinaris, sempre hi haurà participació del públic assistent. Les comissions informatives també seran mensuals. Segons l’alcalde “s’ha buscat obrir com més millor tots els òrgans a la participació, tant dels regidors i les regidores com de la ciutadania. És una aposta decidida del nou govern”. En este sentit, també es va aprovar la gravació dels plens per a penjar-los en la web municipal i que el conjunt de la ciutadania puga vore’ls.

Pel que fa a les retribucions i indemnitzacions de la corporació, l’alcalde tindrà dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 30.171,12 €, corresponent a un grup A1 del personal laboral de l’Ajuntament. El conjunt de retribucions i indemnitzacions serà notablement inferior a les legislatures anteriors, a pesar que s’augmentarà el nombre de sessions de ple, de junta de govern i de les comissions.

Finalment, s’ha recuperat l’acord del primer ajuntament democràtic de 1979 de no participar com a institució dels actes de culte religiós, que va estar vigent 28 anys fins al 2007. Una convicció clara del govern municipal de separació de l’estat, en este cas l’Ajuntament, i l’església.