SESSIÓ DEL 30-06-2015

Pots seguir en imatges la sessió del ple d’organització i funcionament de l’Ajuntament de Meliana per a la legislatura 2015-2019, gràcies al treball d’InfoCompromís. #MésCompromísMés Transparència #MésCompromísMés Participació #MésCompromísMésComunicació.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de l’Ajuntament del 13 de juny de 2015.

2.- Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i de la designació de portaveus.

3.- Donar compte de l’acta d’arqueig i de l’acta de comprovació de l’inventari realitzades amb motiu de la constitució de la nova corporació.

Vídeo de l’acta i donar compte

4.- Donar compte de la resolución de l’Alcaldia núm. 250/2015, de 15 de juny, sobre nomenaments i delegacions efectuades per l’Alcaldia.

Vídeo sobre les delegacions de l’Alcaldia

5.- Periodicitat de les sessions ordinàries del ple

Vídeo sobre la periodicitat dels plens

6.- Creació i composició de les comissions informatives permanents

Vídeo sobre les comissions informatives

7.- Designació de les persones representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats.

Vídeo sobre representants en òrgans col·legiats

8.- Retribucions de les regidories

Vídeo sobre les retribucions de les regidories

9.- Gravació de les sessions del ple.

Vídeo sobre la gravació dels plens

10.- Participació de l’Ajuntament en els actes religiosos.

Vídeo sobre la paticipació en actes religiosos, part 1

Vídeo sobre la paticipació en actes religiosos, part 2