AMB UN COST AL VOLTANT DELS 500.000 €

El 15 d’agost s’ha obert de manera provisional la passarel·la de la V-21, d’accés a la platja de Meliana. Amb aquesta actuació, s’ha construït de nou la passarel·la. L’anterior, que datava dels anys 70 del segle passat, va ser totalment enderrocada ja que no complia la normativa d’accessibilitat i, a més, es trobava molt deteriorada, especialment després que el 14 de febrer un camió va colpejar el tram central de la infraestructura. El cost total de les obres serà d’uns 500.000 €.

Com explica l’alcaldessa accidental, Maria Pilar Asensio, “l’obertura de la passarel·la és una notícia molt esperada per la ciutadania de Meliana i els pobles del voltant en plena temporada d’estiu, ja que, per les circumstàncies fortuïtes, el fet de no disposar de l’accés aquests últims mesos ha generat alguns inconvenients”. En les obres inicials de l’Anell Verd metropolità -en execució- es contemplava el canvi de les rampes laterals per a fer-les accessibles. L’accident de febrer va provocar l’anàlisi i la valoració dels danys, el replantejament del projecte i el canvi total de la passarel·la, també dels pilars i de la plataforma central.

Per a la màxima responsable municipal “cal agrair l’esforç de coordinació i de resposta de les administracions implicades, tant de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, responsable de l’Anell Verd, com de la Demarcació de Carreteres del Ministeri de Foment, responsable de la V-21; i de les dos empreses corresponents implicades en la construcció, que han treballat de valent per reposar-la i obrir-la com més prompte millor”. Ara, s’obri la passarel·la i s’hi garanteix l’accés per les rampes, i quedarà pendent rematar alguns acabats, especialment una de les escales, treballs que es reprendran d’ací a uns dies.

Finalment, Asensio valora molt positivament “el fet que Meliana disposarà d’una infraestructura d’accés a la platja totalment nova, el manteniment de la qual passarà a la Conselleria com a part de l’Anell Verd”. Després que l’empresa adjudicatària de les obres de la ciclovia s’ha centrat, per la seua urgència, en les obres de la passarel·la, d’ací a novembre rematarà la resta d’actuacions pendents per a finalitzar les obres completes d’aquest tram de l’Anell Verd entre Meliana i Port Saplatja. Mentrestant, també s’ha habilitat part del pàrquing de la platja perquè es puga utilitzar en aquest tram final de la temporada d’estiu. Més endavant, i acabades les obres, l’Ajuntament farà una actuació d’habilitació i integració paisatgística d’aquesta zona d’aparcament annexa a la passarel·la, a la part oest de la V-21.