MELIANA ES MEREIX UN TRACTE MILLOR

A primer d’enguany, Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) contestava l’escrit que el BLOC va presentar amb unes 1.000 firmes de suport d’usuaris i d’usuàries del metro a Meliana. Recordem que la ciutadania demanava millores urgents en el servici de l’estació del metro quant a mobilitat, seguretat i informació. Vos reproduïm l’escrit íntegre de la contestació de FGV.


Així, de primeres, el BLOC fem la valoració següent:


Quant a la megafonia instal·lada i que se suposa que té un funcionament òptim, cal dir que falla molt sovint, i que podem escoltar missatges tan clars com: “para Rafelbunyol, en la vía no habitual“, com si tots els passatgers saberen on para el metro de manera habitual; o “para Rafelbunyol en la vía de enfrente“. Com voreu, es tracta d’un servici molt modern i eficaç. I això enllaça amb allò que ells diuen d’una senyalització de l’estació que “complix tots els requisits”. Tan difícil és senyalitzar les dos vies com a Via 1 i Via 2, i fer-ne referència segons les necessitats?


Respecte dels panells lluminosos, per a què parlar-ne. Si fora de l’estació són víctimes potencials del vandalisme, per què no se’n posa almenys un dins l’estació mateix?


Finalment, sembla que prenen la ciutadania de Meliana per poc espavilada. Dir ara que els passos de vianants per l’estació i la mobilitat està en estudi per part de la Conselleria d’Infraestructures és la constatació d’un engany continuat per part dels governants del PP. Però si al 2003 el director general d’Infraestructures, Vicente Dómine, i l’actual alcalde de Meliana, Blas Devís, ja van presentar un projecte de remodelació de l’estació valorat en 3 milions d’euros que s’anava a executar de manera imminent. El que haurien d’haver fet, abans de prolongar les andanes que han dificultat la mobilitat per l’estació i han dividit encara més el poble, és executar eixa remodelació.


Ferrocarrils de la Generalitat i els governants del Partit Popular ens volen enganyar. Meliana es mereix un tracte millor.