PROPOSICIÓ DE LLEI PER L’ESCOLARITZACIÓ DELS XIQUETS DE 0 A 3 ANYS
I LA CREACIÓ D’UNA XARXA PÚBLICA VALENCIANA D’ESCOLES INFANTILS,
MITJANÇANT INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
RECOLLIDA DE FIRMES:
DISSABTE, 5 DE FEBRER, D’11.00H A 13.30H 
A L’ESTACIÓ DEL METRO DE MELIANA 

L’Informe de la UNESCO sobre l’educació en la primera infància apunta que “els xiquets que s’escolaritzen en aquesta etapa, a més d’adquirir un major grau de socialització, els facilita la integració escolar, els iguala en oportunitats i facilita la participació de les dones en la vida social i econòmica”.
Des d’UNICEF es proclama que la primera infància ha de rebre l’atenció prioritària dels governs. Des de la Comissió Europea es recomana a les administracions que tenen encomanada la responsabilitat educativa d’elaborar les normes en centres i els programes, el calendari, el finançament i el control de l’aplicació.
La Generalitat Valenciana disposa d’un conveni amb el Ministeri per al finançament de les places públiques per al Primer Cicle d’Educació Infantil, amb una dotació d’11 milions d’euros per la creació de 2.268 places escolars l’any 2010 pel que fa a la població de 0 a 4 anys que no ha executat.
Els xiquets i les xiquetes tenen drets socials, entre els quals, el dret a l’educació, que ha d’estar garantit pels poders públics d’acord amb els principis establits per la Convenció dels Drets dels Xiquets. L’educació és un dret constitucional. És obligació de les administracions públiques facilitar els mitjans adequats per a possibilitar-ne l’accés a totes les persones.
Respectant els drets dels xiquets cal que l’educació infantil de primer cicle siga flexible per adaptar-se a les necessitats dels escolars i les seues famílies i que permeta conciliar la vida laboral amb la familiar amb la primordial responsabilitat dels pares en la criança dels seus fills. 
L’objectiu d’aquesta Iniciativa Legislativa és apostar per l’educació de la primera infància. Es una regressió inadmissible la nova orientació que li ha donat la Generalitat  que considera l’atenció als xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys des de la perspectiva merament assistencial. Per tant, cal fer l’esforç inversor necessari per consolidar la xarxa existent i per tal d’ampliar-la fins a cobrir el 100% de la demanda potencial existent en la Comunitat.
En aquest sentit el fruit de la preocupació i el compromís de la societat valenciana per l’educació dels seus menors és aquesta Llei, que està elaborada en huit articles i tres disposicions per tal d’aconseguir LA PLENA ESCOLARITZACIÓ DE LA POBLACIÓ INFANTIL DE 0 A 3 ANYS I LA CREACIÓ D’UNA XARXA PÚBLICA VALENCIANA D’ESCOLES INFANTILS.
És per això que, mitjançant la vostra firma, us demanem el vostre suport a la proposició de llei.

Atentament.