REP UNA SUBVENCIÓ DEL SERVEF DE 194.529,60 €

Enguany sí, l’Ajuntament de Meliana posarà en marxa el projecte d’ocupació ‘T’Avalem, gestió administraiva en dependències municipals’. El projecte ha sigut seleccionat pel Servef, que ha concedit una subvenció de 194.529,60 €, i està inclòs dins dels programes Avalem Joves i de Garantia Juvenil.

Com explica el regidor de Foment Econòmic i Foment de l’Ocupació Joan Ortses tracta d’un programa de formació adreçat a 10 joves de 16 a 29 anys, graduats en ESO, en l’àmbit de la gestió administrativa tot aprofitant l’estructura i l’organització dels diferents departaments municipals”. El programa consta de 1.920 hores de formació, durant un any, i inclou les pràctiques professionals. Per això l’alumnat cobrarà el sou mínim interprofessional. Per a poder participar del programa caldrà estar desocupat i estar inscrit en el Servef i en el programa de Garantia Juvenil.

Per portar avant el programa, es contractarà quatre persones, una per a dirigir el programa i un professor o una professora, estes dos al 100 % de la jornada; un altre professor o professora de suport i una persona per a les tasques administratives, estes dos al 50 % de la jornada. El regidor incidix que “fa pràcticament un any que estem treballant en este projecte. De fet, el vam presentar a la convocatòria del 2016 i va ser ben valorat però no va ser seleccionat en esgotar-se la partida pressupostària del programa”.

Per a la convocatòria del 2016 ja es va acreditar i homologar davant del Servef les aules i les dependències de l’Escola d’Adults, a l’antic col·legi del Pius XII. Això ja va suposar la realització de diferents obres d’adaptació dels lavabos i altres actuacions d’accessibilitat, a més de la dotació corresponent del material necessari, especialment ordinadors amb el programari necessari per al projecte.

Finalment el responsable municipal destaca “el treball que el nou equip govern estem fent pel foment de l’ocupació a Meliana, una àrea que, amb les retallades,  l’anterior govern del PP pràcticament havia desmantellat i havia deixat sense partides pressupostàries”. Cal recordar que en la legislatura anterior es va deixar perdre el lloc de treball d’agent de desenvolupament i d’ocupació local (ADOL) i pràcticament es va desmantellar l’Agència de Foment Econòmic; no hi havia cap aula en totes les instal·lacions municipals acreditada per a impartir formació, no se sol·licitaven tallers o programes de formació, i no hi havia ni plans ni programes d’ocupació definits.